Apr 03

திஸ்ஸ அத்தநாயக்கவுக்கு வெளிநாடு செல்ல அனுமதி

தனது மகளை பார்வையிட  அவுஸ்திரேலியாவுக்கு செல்ல முன்னாள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் முன்னாள் சுகாதார அமைச்சருமான திஸ்ஸ அத்தநாயக்கவுக்கு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் நேற்று அனுமதி வழ்னக்கியது. கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி விக்கும் களு ஆரச்சி இதற்கான அனுமதியினை வழங்கினார் 

அதன்படி ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் திகதிக்கும் 28 ஆம் திகதிக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் திஸ்ஸ அத்தநாயக்க வெளி நாடு செல்லவும், அது தொடர்பில் அக்காலப்பகுதிக்கு மட்டும் அவரது கடவுச் சீட்டை நீதிமன்ற கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுவிக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தர்விட்டுள்ளது.