Apr 20

இரணைமடு குளத்தில் ஒரு லட்சம் மீன் குஞ்சுகள்!!

கிளிநொச்சி இரணைமடு குளத்தில் ஒரு லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் இரணைமடு குளத்தில் விடப்பட்டுள்ளன.


தேசிய நீர் வாழ் உயிரின வளர்ப்பு அதிகார சபையினரும் கிளிநொச்சி இராணுவத்தினரும் இணைந்து மீன் குஞ்சுகளை விட்டுள்ளனர்.
கிளிநொச்சி இராணுவ படைமுகாம்களின் கட்டளைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் ரவிப்பிரிய, தேசிய நீர் வாழ் உயிரின வளர்ப்பு அதிகார சபையின் தலைவர் நுவான் பிரசாத் மதவன் ஆராச்சி மற்றும் மீனவர்கள் முன்னிலையில் மீன் குங்சுகள் விடப்பட்டுள்ளன.