Sep 01

5.5 ரிச்டர் அளவில் நில நடுக்கம்

இலங்கை வடக்கு இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் 5.5 ரிச்டர் அளவில் நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலைய உதவி பணிப்பாளர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்