May 26

மே18 தமிழீழ தேசிய துக்க நாள் நிகழ்வு - கனடாப் பணிமனை,Toronto

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் கனடாப் பணிமனையில் பொதுச் சுடரேற்றி முள்ளிவாய்க்காலில் விதையான எம் உறவுகளை நினைவில் ஏந்தி நினைவு வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

மே18 தமிழீழ தேசிய துக்க நாள் நிகழ்வு  - Vancouver
Vancouver ல் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் முன்னெடுத்த மே18  தேசிய துக்க நாள் நிகழ்வுகள் உணர்வு பூர்வமாக நடைபெற்றது.