Jan 09

கடுமையான பனிச்சரிவு எச்சரிக்கை!

La Savoie மாகாணத்திற்குக் கடுமையயான பனிச்சரிவு அபாயச் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான கடும் பொழிவினால் நிச்சயமாக (5/5) பனிச்சரிவு ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.Haute-Maurienne மற்றும் Haute-Tarentaise மலைப்பகுதிகள், இந்தக் கடுமையான எச்சரிக்கைக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளன.

வழமையாக இப்படியான பாரிய பனிமலைச் சரிவுகள் முப்பது வருடங்களிற்கு ஒரு முறை வருவதுதான் வழமை. ஆனால் தொடர்ச்சியாகத் தொன்னூறு சென்றி மீற்றர் அளவான பனி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதால், பெரும் அபாயம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது

பனிச்றுக்குத் தடங்களிற்கு மட்டுமல்லாது, மலைச் சரிவுகளில், மலையின் கீழ்ப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்தோடு, மலைப்பகுதிக்கான ஜோந்தார்மினரால் பல மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு, வேறு இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.